Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (hatályos: 2020.08.15.)

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

A jelen feltételekre és a felek között létrejövő szerződésekre Magyarország jogszabályai irányadók. 

Szolgáltató adatai: 

Név: Agrabona Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Agrabona Kft. 

Székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 23.

E-mail: agrabonashop@gmail.com
Adószám: 12531378-2-05

Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-028833

Képviselő: ……………………..

Telefonszám: +……………………….

Tárhely szolgáltató adatai: 

Cégneve : Rackhost Zrt.
Levelezési cím: ​6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

E-mail: info@rackhost.hu
Adószám: ​25333572-2-06 

Alapvető rendelkezések: 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (Ektv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számítva annak visszavonásáig érvényes. ​Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melynek megtörténtét a megrendelés folyamán tett nyilatkozatával ismeri el. Felhívjuk figyelmét arra, hogy megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések nem kerülnek iktatásra, a szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza. 

Jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal, Szolgáltatóra a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem vonatkozik.

A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

A szerződés létrejötte kapcsán a honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által – a megrendelés elküldésétől számított legfeljebb 48 órán belül – megküldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Amennyiben az Ön megrendelését a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 A jogtulajdonos: Agrabona Kft. 

Rendelkezésre állás: jelen weboldal rendelkezésre állására a jogtulajdonos nem vállal garanciát. Amennyiben a weboldal működésével kapcsolatban problémát észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval elektronikus úton. 

Adatkezelési szabályok: 

Személyes adatainak kezelésére Adatkezelési Tájékoztatónkban (link) foglaltaknak megfelelően, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kerül sor. Ön a webáruház használatával, és a webáruházban történő vásárlással Ön elismeri, hogy az Adtakezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul vette. 

Fogalmak

A Jelen ÁSZF-ben használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak. 

 1. Eladó vagy Szolgáltató: az Agrabona Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 2. Vevő vagy Ön: a www.martonbirtok.hu honlapján található webáruházon keresztül tett megrendeléssel vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 3. Felek: Eladó és Vevő együtt említve
 4. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 5. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya (Ön) fogyasztónak minősül
 6. Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 7. Honlap vagy Webáruház: a jelen www.martonbirtok.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 8. Szerződés: Eladó és Vevő között a webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 9. Termék: a webáruház kínálatában szereplő, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi 

Megvásárolható termékek köre, árak 

Az Eladó a www.martonbirtok.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát, továbbá a termékek egyéb lényeges tulajdonságait. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

Amennyiben a termékkel kapcsolatban a megjelenítetteken felül kérdése merül fel, kérjük, a fenti elérhetőségeinken keressen meg minket! 

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa, azonban az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetett információk hibátlanok legyenek, azonban a legnagyobb körültekintés mellett is előfordulhat, hogy hibás ár kerül feltüntetésre. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Nyilvánvalóan hibás ár feltüntetése esetén Eladó erről elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt és felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben akciós ár került bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció kondícióiról, így az akció időtartamáról és egyéb feltételeiről. 

Regisztráció

A webáruházban Ön akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként böngészhet a termékek között, és vásárolhat is akár regisztrációval, akár anélkül. A regisztráció révén létrejön az Ön személyes felhasználói fiókja. A regisztráció során Ön megadja személyes adatait, majd a „Regisztráció” gombra kattintással véglegesítheti regisztrációját. A regisztrációhoz e-mail cím és jelszó megadása szükséges, melyek használatával fog tudni a későbbiekben regisztrált felhasználóként belépni a webáruházba.

Önnek bármikor lehetősége van a felhasználói fiókjában megadott adatait – az e-mail cím kivételével – módosítani. 

A regisztráció előnye, hogy az egyes megrendelések alkalmával Önnek nem kell a megrendeléshez szükséges személyes adatait ismételten megadni, hanem azokat a rendszer automatikusan betölti a felhasználói fiókba való belépés esetén.

Rendelés menete, hibajavítási lehetőség

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, a Rendelés menete pontban leírt módon lehetséges. A webáruházban való rendelés leadásához Önnek nem kötelező regisztrálnia, amennyiben regisztrálás mellett dönt, az a „Regisztráció” pontban leírtak szerint teheti meg. 

A webáruházban a felhasználók a termékek között regiszráció nélkül is böngészhetnek, kiválaszthatják a megvásárolni kívánt terméket, és a mennyiség megadásával a kosárt jelölő ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezhetik azt. A „kosár megtekintése” gombra kattintva   megtekintheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak: a „törlés” gombra kattintva törölhetik a már kosárba helyezett terméket, vagy a megadott mennyiségét változtathatják a kívánt mennyiség megadása és a „kosár módosítása” gombra történő kattintással. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Amennyiben a vásárlást befejezte, a kosár menüpontban véglegesítheti vásárlását. Ehhez a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással tudja megadni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, és ki tudja választani a kívánt fizetési módot (előre utalás vagy bankkártyás fizetés). Ezt követően a szállítási mód megadása után a rendszer automatikusan hozzáadja a szállítás költségét a megrendelés végösszegéhez. Kérjük, hogy még egyszer, alaposan ellenőrizze le a megrendelés adatait, és ha a megrendeléssel egyetért, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudja megrendelését elküldeni. A megrendelés elküldését követően bankkártyás fizetés választása esetén – a „Fizetés” pontban írtak szerint – kifizethetik a megrendelt termékeket. 

A megrendelés során, a megrendelés elküldése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Ennek érdekében a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a bevitt adatok helyesek, mert az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mivel ezek alapján kerül kiszállításra és kiszámlázásra a megrendelt termék. 

Amennyiben Ön tévesen adta meg e-mail címét, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telített, úgy ez a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Szolgáltató a hibás adatbevitellel kapcsolatos igényekért felelősségét kizárja, és Ön megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató  jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő kárának megtérítését követelni. 

A Szolgáltató webáruház köteles a megrendelésmegérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyibe e visszaigazolás a megrendelése elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződés kötelezettsége alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól a fogyasztónak nem minősülő fél és a Szolgáltató eltérhetnek, ha ebben megállapodnak. 

Fizetés

A webáruházban megrendelt termékeket és a kiszállítás költségét Ön választása szerint az alábbi módokon fizetheti ki:

Előre utalással a Társaság 11600006-00000000-83398760 bankszámlájára. Előre utalás esetén fontos, hogy a megrendelés visszaigazolásban szereplő megrendelés azonosító számot jelölje meg a közleményben a befizetés beazonosíthatósága érdekében. Felhívjuk figyelmét arra, hogy előre utalás választása esetén minden esetben várja meg a megrendelés e-mailes visszaigazolását. Előre utalás esetén a fizetendő teljes összeg Eladó bankszámláján való jóváírását követően kerül sor a megrendelés teljesítésének megkezdésére, így mindaddig, ameddig Ön az átutalást nem teljesíti, Eladó a termékek kiszállítása érdekében nem intézkedik. Amennyiben a megrendelés visszaigazolását követő legkésőbb 8 napon belül sem teljesül a fizetés, Eladó a megrendelést jogosult törölni, melyről egyidejűleg e-mail üzenetet küld.

Online bankkártyás fizetés útján a megrendelés befejezését követően, bankkártyája megfelelő adatainak megadásával is kifizetheti a megrendelt termékeket. Webáruházunk részére az OTP Simple (OTP Bank Nyrt.) bizt​osítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Simple fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az OTP Simple által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.  A www.martonbirtok.hu webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyer. 

Fuvarozás

A webáruházban megrendelt termékeket a GLS Futárszolgálat szállítja házhoz. 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A fuvarozást a GLS futárszolgálat végzi el. Szállítási/fuvarozási díj: 1500 Ft (az ár tartalmazza az áfát. Áfa kulcs: 27%) 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a csomagok átadása a futárszolgálatnak minden héten szerdán történik. Erre és a megrendelések feldolgozására tekintettel, amennyiben a megrendelés leadására az adott hét hétfő 24 óráig nem kerül sor, illetve, amennyiben az adott héten a szerda munkaszüneti nap, úgy a megrendelés fuvarozónak történő átadására várhatóan csak a következő héten kerül sor.

 A csomag kiszállításra való átadásáról a Vevő külön e-mailben is értesítésre kerül.

A megrendelés feldolgozása és teljesítés 

A megrendelés feldolgozása 48 órán belül megtörténik. 

Általános teljesítési határidő: a megrendelés visszaigazolástól számított 12 munkanapon belül. A teljesítési határidő függ a Fizetés (előre utalás) pontban, valamint a Fuvarozás pontban leírt feltételektől. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt megrendelést határidőben azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, vagy a teljesítés más akadályba ütközik, köteles erről Vevőt haladéktalanul értesíteni, valamint a Vevő által megfizetett összeget – Vevő eltérő kérése hiányában – haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

Fogyasztó vevőt megillető elállási jogról szóló tájékoztatás 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az alábbiakban részletezett, Önt megillető elállási jog gyakorlása esetén a terméket csak eredeti állapotában és bontatlan csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotban vesszük vissza. Erre tekintettel felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben Ön a terméket felbontja, avagy más okból a termék az átvételt követően megsérül vagy minősége romlik, Ön ezen termék tekintetében elállási jogát elveszíti.

A fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

A fogyasztó elállási jogát az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

Az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról történt tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén átutalással téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fentieken felül egyéb költség az elállás kapcsán Önt nem terheli, de az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, így pédlául, ha az elállási jog alapján visszaküldött áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor Vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. 

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagosan megállapított tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy a termékeket még a kiszállítást végző személy jelenlétében vizsgálja meg! 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet tartalmazza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles. A webáruházban forgalmazott termékekre nem terjed ki a 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet hatálya, és az Eladó a jogszabály hatálya alá nem tartozó termékek esetén jótállást nem vállal.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi. 

Panaszkezelés 

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szolgáltató címe: 3907 Tállya, Rákóczi utca 23.

Telefon/fax száma: +36 ………………………

Internet cím: www.martonbirtok.hu

E-mail: agrabonashop@gmail.com

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,  a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a vállalkozás nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét és telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát is.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

A vállalkozásnak együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető testületi meghallgatásra a vállalkozás köteles válasziratot benyújtani, valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a fogyasztóvédelmi hatóság. A cég személyes megjelenési kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha székhelye, telephelye vagy fióktelepe nincs az eljárást lefolytató békéltető testület szerinti megyében. Ebben az esetben azonban a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését; a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, a testület döntésére irányuló indítványt és a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

A békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Mire figyeljen vásárláskor? 

Olvassa el webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a kiszállítás és a fizetés feltételeit tartalmazó ÁSZF-et! 

Tanulmányozza át a webáruház biztonsági feltételeit! 

Tartsa nyilván a vásárlásával és a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait (tranzakció azonosító, engedélyszám)! 

Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá! Ennek érdekében kártyáját, egyéni azonosító (PIN) kódját és jelszavát soha ne tartsa egy helyen! 

Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót! 

Amennyiben a banki fizetőoldalon a „Fizetés” gombra kattintott, kérjük, figyelmesen olvassa el a megjelenő üzenetet! 

Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.